PRODUCTS

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR INDUSTRY

LABELLING HEAD - APPLICATOR V2

LABELLING MACHINES

LABELLING HEAD - APPLICATOR V2

The V2 universal applicator is PLC-controlled and enables precise, replicable operation free from external disruptions. The machine is equipped with a large, easy-to-read TFT touchscreen display.

Powerful stepper motors allow to achieve high speed of label feeding while maintaining accuracy, which results in both high efficiency and good quality of labelling. The machine works with a label roll of 450 mm diameter; thanks to its modern design, it is characterised by compact dimensions. Label rewind module facilitates fast labelling at speeds of over 100 m/min.

This design allows the applicator to be mounted in places inaccessible to models produced by our competition. The applicator can be equipped with a printer for additional information such as best before date, batch number, etc.

labelling at speeds of over 100 m/min

SEE PRODUCTS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum label width

100 mm or 200 mm

Maximum label ejection speed

120 m/min

Maximum label length

450 mm

Drive

Servo motor and stepper motor

Label ejection precision

+/- 0,6 mm

Label roll diameter

40-76/450 mm (optionally up to 600 mm)

Controller

PLC

HMI (Human-Machine Interface)

TFT Touch Screen

Label sensor

optical or inductive (ultrasonic and Herma options)

Product sensor

optical

Power supply

230 V/50-60 Hz, 1,2kW

Applicator weight

35 kg (without labels)

Performance

25,000 labels/h max.

innowacyjne rozwiązania dla przemysłu

GŁOWICA ETYKIETUJĄCA
APLIKATOR V2

Etykieciarki

GŁOWICA ETYKIETUJĄCA
APLIKATOR V2

Uniwersalny aplikator V2 sterowany jest przemysłowym sterownikiem PLC, umożliwiającym precyzyjną, powtarzalną pracę wolną od zakłóceń zewnętrznych. Komunikacja operatora odbywa się za pomocą dużego, czytelnego dotykowego wyświetlacza TFT.

Zastosowane mocne silniki krokowe umożliwiają uzyskanie wysokich prędkości podawania etykiety zachowując dokładność, co znacząco wpływa zarówno na wysoką wydajność jak i na dobrą jakość etykietowania. Urządzenie pracuje z rolką etykiet o średnicy 450mm jednocześnie posiadając niewielkie gabaryty dzięki nowoczesnej konstrukcji. Zastosowanie modułu zwijania podkładu umożliwia etykietowanie z prędkościami ponad 100m/min.

Taka budowa umożliwia zamontowanie aplikatora w miejscach niedostępnych dla konstrukcji konkurencji. Aplikator może być wyposażony w drukarkę do nanoszenia dodatkowych informacji np. daty przydatności do spożycia, numeru serii itp.

etykietowanie z prędkościami
ponad 100m/min

SPRAWDŹ PRODUKTY

Parametry techniczne

Maksymalna szerokość etykiety

100 mm lub 200 mm

Maksymalna prędkość wysuwu etykiet

120 m/min

Maksymalna długośc etykiety

450 mm

Napęd

Serwonapęd i silnik skokowy

Precyzja wysuwu etykiety

+/- 0,6 mm

Średnica rolki etykiet

40-76/450mm (opcjonalnie do 600mm)

Sterownik

PLC

Interfejs HMI

Ekran Dotykowy TFT

Detektor etykiet

optyczny lub indukcyjny (opcja: ultradźwiękowy, Herma)

Czujnik produktu

optyczny

Zasilanie

230 V/50-60 Hz, 1,2kW

Waga aplikatora

35 kg (bez etykiet)

Wydajność

25000 szt. etykiet/h max.